Skoči do osrednje vsebine

Uvedba informacijskega sistema KRPAN v centre za socialno delo

Na današnji novinarski konferenci sta o uvedbi novega enotnega informacijskega sistema KRPAN spregovorila minister za javno upravo Rudi Medved in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Kot sta oba poudarila v uvodu, obe ministrstvi pri uvajanju novega informacijskega sistema ves čas tesno sodelujeta.

Predstavitev Informacijskega sistema za poslovanje Krpan.

Uvedba informacijskega sistema KRPAN v centre za socialno delo | Avtor MJU

1 / 2

Ministrica Klampferjeva je pojasnila, da so centri za socialno delo po Sloveniji uporabljali različne dokumentne sisteme, ki med seboj niso bili povezani, zato je prihajalo do neenotnega načina dela z dokumentnim gradivom in nepopolnih evidenc. Kot je povedala, ''so posamezni centri celo znotraj svojih enot uporabljali različne informacijske sisteme in to so občutili tudi uporabniki storitev.

Klampferjeva je spregovorila o prvih korakih pri uvedbi IS KRPAN, ki so se, kot je spomnila, pričeli s pilotno uvedbo v CSD Zasavje  februarja letos. Takrat sta z ministrom Medvedom v februarju predstavila prve rezultate pilotne uvedbe, ki so bili vzpodbudni. »Ker se je pilotna uvedba ta izkazala za uspešno, smo že marca nadaljevali z uvedbo na CSD Savinjsko Šaleška, nato pa postopno v vse CSD. Zaključili smo konec junija, ko smo v redno uporabo uvedli sistem še na CSD Ljubljana.« Ministrica mag. Klampfer je še izpostavila nujnost delovanja KRPAN-a za centre socialne delo v mesecu avgusta in septembra, ''ko bodo centri soočeni s  povečanim obsegom vlog. ''Verjamem, da bo ekipa MJU tudi v prihodnjih mesecih zagotovila vso potrebno pomoč in sproti odpravljale morebitne težave'' je še dodala.

»Pri vsaki novosti in spremembi, še posebej, če je tako zahtevna in obsežna, imamo v mislih uporabnika. Poleg bonusov, ki jih KRPAN prinaša strankam centrov za socialno delo, smo prisluhnili tudi zaposlenim in uvedbo novega enotnega informacijskega sistema izvajali postopno, v tedenskih ciklih,« je dejal minister Rudi Medved ter dodal, da je ekipa strokovnih sodelavk in sodelavcev Ministrstva za javno upravo prisluhnila željam in tudi nekaterim pomislekom zaposlenih v centrih za socialno delo in se vsak teden na terenu podrobneje posvetila enemu od centrov, da je uvedba potekala na način, da je bilo tudi njim lažje preiti na nov sistem.  »Skupno je bila »ekipa Krpan« v tem času prisotna na 80 lokacijah po Sloveniji«, je še poudaril minister ter dodal, da je bila zaradi časovnega pritiska, omejenih kadrovskih virov, različnih praks dela po CSD in samega obsega uporabnikov in števila postopkov uvedba informacijskega sistema še zahtevnejša, kot je bilo sprva predvideno, »zato smo toliko bolj veseli, da nam je vse uspelo zaključiti še pred predvidenim rokom, ki je bil predviden jeseni 2019«.

Da se je po začetnih težavah, ki so običajne, kadar gre za uvedbo tako velikega sistema, sistem uspešno prijel, nakazuje tudi prirast števila prejetih in izdanih dokumentov. Maja 2019, po uvedbi novega sistema IS KRPAN v prvi polovici centrov, je bilo v sistemu evidentiranih 106.986 prejetih in izdanih dokumentov, ob zaključku uvedbe pa 364.915, kar je 3-krat več. »Ker meseca avgusta in nato v prvih jesenskih mesecih prihaja obdobje novih vlog, je pričakovati, da se bo ta trend še povečeval,« je ocenila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Minister Rudi Medved je v nadaljevanju podrobneje opisal konkretne korake pri uvedbi IS KRPAN. »Uvedba novega informacijskega sistema na posamezen CSD se je po vnaprej določenem terminskem razporedu pričela na četrtek, ko je naša terenska ekipa, »ekipa KRPAN«, z Direktorata za informatiko MJU, izvedla osvežitveno usposabljanje za zaposlene, nato pa so pričeli s konkretnimi koraki in najprej uvozili nerešene vloge iz sistema eSociala. V petek je posamezni CSD že pričel z redno uporabo IS KRPAN ob pomoči omenjene ekipe, ki je bila v tem času tudi fizično prisotna na vseh lokacijah posameznega centra«.

 Z uspešno uvedbo IS KRPAN v centre za socialno delo se delo na projektu ne zaključuje, sta še povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in minister za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo bo namreč v okviru projekta uvedlo omenjeni informacijski sistem tudi v vse organe državne uprave; maja 2019 je bil poleg CSD sistem že uveden tudi na Geodetsko upravo RS, trenutno potekajo priprave na uvedbo IS KRPAN na MJU, naslednje leto pa je predvidena uvedba na upravnih enotah.

 O uvedbi novega enotnega informacijskega sistema KRPAN je spregovorila tudi vodja projekta z Direktorata za informatiko Ministrstva za javno upravo Kristina Valenčič, ki je pojasnila kako je potekalo terensko delo »ekipe Krpan« z Ministrstva za javno upravo in kako je bila postavljena časovnica uvedbe novega informacijskega sistema.

 Pojasnila je tudi, da informacijski sistem KRPAN, zaposlenim v državni upravi omogoča hitrejše, fleksibilnejše in učinkovitejše delo z dokumentnim gradivom ter zagotavlja varen zajem in upravljanje izvirnega in zajetega dokumentnega gradiva v digitalni obliki, kar pomeni, da bodo lažje zagotavljali bolj kakovostne, varne in hitre storitve državljanom. Hkrati podpira evidentiranje in vodenje splošnih in upravnih zadev ter dokumentnih seznamov, podporo delu z vladnimi gradivi, podporo delu z e-računi in ostalimi finančno računovodskimi dokumenti ter potnimi nalogi.

 Gre za enotno, tehnološko prenovljeno, potrebam javnim uslužbencem prilagodljivo, enostavno nadgradljivo in napredno informacijsko rešitev za podporo upravljanju z dokumentnim gradivom, je še  dejala Valenčičeva.

Pojasnila je tudi, da vsi ostali organi državne uprave že desetletje uporabljajo enotno evidenco dokumentarnega gradiva, ker jim ta prinaša preglednost nad celotnim poslovanjem, lažjo sledljivost reševanja postopkov in pa varno hrambo gradiva. Uvedba Krpana to sedaj prinaša tudi centrom za socialno delo.

»Tako kot z vsako uvedbo informacijske tehnologije se tudi z uvedbo IS Krpan določeni koraki, ki so bili potrebni v fizičnem svetu opustijo, določeni pa na novo uvedejo. V celoti gledano se čas potreben za vodenje postopka ne podaljšuje, se pa določena opravila prerazporedijo. Konkretno iz CSD poročajo, da se je bistveno skrajšal in poenostavil postopek podpisovanja odločb.«

Poudariti velja, da nikakor ne gre za podvajanje dela, saj je sistem ISCSD namenjen izračunu socialno varstvenih pravic, IS Krpan pa evidentiranju in varni hrambi vseh dokumentov. Da bi čim bolj olajšali delo zaposlenim, smo vzpostavili tudi povezavo med obema sistemoma, ki bo v nadaljevanju še nadgrajena. Ravno tako vse mesečne vloge po uradni dolžnosti avtomatsko uvažamo iz ISCSD v IS Krpan, kar olajša delo v glavnih pisarnah, je še zaključila Valenčičeva.