Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

Ljubljana, 19. julij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«. Za projekt v vrednosti nekaj manj kot 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

Projekt, ki so mu projektni partnerji Občina Ig, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti nadeli akronim Na-kolih, zajema predstavitev in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju Iga, ki je pod Unescovo zaščito in je del Nature 2000. Projektne aktivnosti so del regionalne mreže interpretacije naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja na več lokacijah. Osnovni namen projekta je izboljšati zavedanje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti Ljubljanskega barja ter s tem prispevati k njegovi večji prepoznavnosti, izboljšani javni podobi ter spremembi odnosa in obnašanja do naravovarstveno in zgodovinsko pomembnih območij.

V okviru projekta bo zgrajen interpretacijski center, povezovalna pot in koliščarska naselbina. Projekt je komplementaren naravovarstvenemu projektu »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA«, ki ga je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila v letu 2018 in s katerim bo zagotovljenih 50 ha naravovarstvenih urejenih površin za javni dostop in interpretacijo kulturne dediščine.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za kulturo.