Skoči do osrednje vsebine

61. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je dala soglasje k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, Janeza Poklukarja, dr. med. in imenovala nove predstavnike v svetu zavoda Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Vlada se je seznanila z odstopom direktorja Splošne bolnišnice Jesenice

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice je na predlog direktorja Janeza Poklukarja, dr. med., na 20. izredni seji Sveta zavoda, dne 17. 7. 2019, razrešil Janeza Poklukarja z mesta direktorja.
Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z odstopom direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, Janeza Poklukarja, dr. med. in daje soglasje k njegovi razrešitvi z dnem 31. 7. 2019.

Vir: Ministrstvo za zdravje


Vlada imenovala nove predstavnike v svetu zavoda JAZMP

Vlada je na dopisni seji izdala tudi odločbe o predčasni razrešitvi z mesta članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke:
1. Marku Rupretu
2. dr. Mirjani Gašperlin
3. Andreji Jerina
4. dr. Janezu Posediju

Z dnem 20. 7. 2019, se za preostanek mandata, do 18. 12. 2021, za predstavnike ustanovitelja, namesto dosedanjih članov imenujejo:

Na predlog ministra, pristojnega za zdravje:
1. Polona Križnar,
2. Alojz Grabner,
3. Franjo Levstik,

Na predlog ministrice, pristojne za veterinarstvo:
1. dr. Jernej Drofenik

Kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje v Svet JAZMP, ki so določeni v 9. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Vir: Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano