Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Strategijo na področju migracij

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij.

Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.

Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

 • mednarodni vidik migracij,
 • ekonomske migracije kot del zakonitih migracij, 
 • mednarodna zaščita,
 • integracija,
 • nezakonite migracije in vračanje,
 • varnostna komponenta.

 Strategija definira ključne cilje vlade pri upravljanju migracij. Ti cilji so med drugim:

 • obravnavanje vzrokov migracij,
 • spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile,
 • zagotavljanje hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite,
 • solidarnost in delitev bremen med državami članicami EU v okviru sprejemnih in integracijskih zmožnosti Slovenije,
 • zagotavljanje sinergijskih učinkov različnih akterjev na področju oblikovanja in izvajanja integracijske politike
 • odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij tako na zunanjih kot tudi na notranjih schengenskih mejah Republike Slovenije.

Medresorska delovna skupina bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi.