Skoči do osrednje vsebine

Strategija na področju migracij

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij.

Strategija temelji na medresorskem povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.

Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

  • mednarodni vidik migracij,
  • ekonomske migracije kot del zakonitih migracij, 
  • mednarodna zaščita,
  • integracija,
  • nezakonite migracije in vračanje,
  • varnostna komponenta.

Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina, v kateri so bili poleg državnih sekretarjev z vseh ministrstev tudi predstavniki kabineta predsednika vlade, Sove, policije, urada za oskrbo in integracijo migrantov, urada vlade za komuniciranje, urada vlade za makroekonomske analize in razvoj ter uprave za zaščito in reševanje.

Medresorska delovna skupina bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi.