Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo predstavlja cilje trajnostnega razvoja na festivalu MetalDays v Tolminu

Ministrstvo za zunanje zadeve bo letos sodelovalo na festivalu MetalDays med 21. in 27. julijem v Tolminu, na katerem bo na interaktiven način predstavljalo ključna sporočila ciljev trajnostnega razvoja, združenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Cilje je treba začeti uresničevati najprej pri sebi in v svojem okolju z zavedanjem, da živimo v soodvisnosti in da naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta ter obratno. Tudi Slovenija kot odgovorna in dejavna članica EU in mednarodne skupnosti prispeva k reševanju skupnih razvojnih izzivov.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo letos sodelovalo na festivalu MetalDays med 21. in 27. julijem v Tolminu, na katerem bo na interaktiven način predstavljalo ključna sporočila ciljev trajnostnega razvoja, združenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Cilje je treba začeti uresničevati najprej pri sebi in v svojem okolju z zavedanjem, da živimo v soodvisnosti in da naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta ter obratno. Tudi Slovenija kot odgovorna in dejavna članica EU in mednarodne skupnosti prispeva k reševanju skupnih razvojnih izzivov.

Cilji trajnostnega razvoja so ambiciozni in za njihovo uresničitev si moramo prizadevati vsi, tako posamezniki kot države. Doseganje ciljev prispeva k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti ter zaščiti okolja za sedanje in bodoče generacije povsod po svetu.

Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje na festivalu v okviru projekta Evropske komisije, ki poteka na poletnih festivalih v številnih evropskih državah. Namen sodelovanja je širjenje znanja o ciljih trajnostnega razvoja, združenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Z aktivnostmi in igrami tako v slovenskem kot angleškem jeziku bo ministrstvo nagovarjalo širšo javnost ter predstavilo prizadevanja EU in Slovenije za pravičnejši in boljši svet. V četrtek, 25. julija, se bo ministrstvu pridružil tudi ambasador projekta promocije ciljev trajnostnega razvoja, nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec.

"Majhni koraki vodijo do velikega potovanja!" je zapisano na spletnih straneh letošnjega festivala MetalDays. Festival je namreč v letih 2016, 2017 in 2018 dobil priznanje v okviru Nagrade Zelenega festivala (Greener Festival Awards. Nagrada prepoznava prizadevanje organizatorjev za zmanjšanje vplivov na okolje oz. v primeru festivala MetalDays, korake, ki jih ima festival v smeri bolj ekološkega delovanja in trajnostnega razvoja. Festival MetalDays je od leta 2015 naprej član združenja Eko iniciativa.