Skoči do osrednje vsebine

Predvidene novosti s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga z današnjim dnem dajemo v javno razpravo.

Predlog zakona prinaša nekaj pomembnih novosti, in sicer: 

- Očetom se ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka. 

- Pravica do starševskega dopusta se uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo in sicer je rejnik upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

- Dviguje se najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na 532,90 evrov bruto, kar znesek neto enako kot osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 392,75 evrov. Tak znesek se upošteva tudi za manjkajoče mesece, če vlagatelj ni bil zavarovan za celotno obdobje (polnih 12 mesecev), ki se upošteva pri izračunu višine nadomestila. Dviguje se tudi višina nadomestila za tiste vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev. Tudi v tem primeru je osnova 532,90 evrov bruto, ki se za vsak mesec zavarovanja v zadnjih treh letih poveča za 20 evrov bruto, vendar največ za 340 evrov bruto. 

- Na enak znesek se dviguje tudi starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko varstvo oziroma niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev (najpogosteje študentke in študenti). Starševski dodatek v predlogu novele tako znaša 392,75 evrov (trenutno znaša 252,04 evrov mesečno). 

- Pomoč ob rojstvu otroka se bo tudi v prihodnje izplačevala v denarju. S predlogom zakona se namreč črta določba o izplačilu pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja (uporabljati bi se sicer začela 1. 1. 2020), saj bi bila izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnikov in samo izvajanje tega sistema (vzpostavitev sistema, plačevanje računov izbranim ponudnikom, nadzor) nesorazmerno visok strošek v primerjavi z zneskom izplačane pravice.  

- Odpravljamo neskladnost slovenske zakonodaje z Direktivo 2011/98/EU in predvidevamo še nekatere druge popravke.  

Predlog sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih