Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Katič na rednem mesečnem kolegiju direktorjev ZPKZ in prevzgojnega doma

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na povabilo v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojana Majcna udeležila rednega mesečnega kolegija direktorjev zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

Na srečanje, ki je potekalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, sta bila povabljena tudi predsednika obeh reprezentativnih sindikatov v upravi. Zbrani so spregovorili o aktualnem stanju v zavodih, o izvedenih ukrepih za izboljšanje stanja v zaporskem sistemu ter o sodelovanju s sindikatoma.

Direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma so ministrici predstavili poročila o delu. V. d. generalnega direktorja je udeležence delovnega sestanka seznanil z načrtovanimi in že realizirani ukrepi za izboljšanje stanja, tudi v luči zaposlovanja novih pravosodnih policistov. Predsednik Sindikata državnih organov, Frančišek Verk, pa je izpostavil potrebo po sprejetju kolektivne pogodbe za zaporske delavce.