Skoči do osrednje vsebine

Pripombe javnosti na osnutek predloga Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je do izteka roka za pripombe javnosti na osnutek predloga Zakona o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov prejelo pripombe, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

S predlogom zakona se določajo pristojni organi, enotni povezovalni organ, organizacije, ki lahko obvestijo o domnevnih kršitvah, pooblastila in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlog zakona pripravilo in objavilo na starih spletnih straneh 11. junija 2019 in javnost pozvalo k posredovanju pripomb na osnutek predloga zakona, za kar je javnost imela čas do konca junija.

Pripombe javnosti

  • Pripombe ARNES

    Mnenja, pojasnila in odgovori
  • Pripombe ZPS

    Mnenja, pojasnila in odgovori
  • Pripombe TZS

    Mnenja, pojasnila in odgovori