Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice št: C2130-18-090152

2. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Murska Sobota za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. Murska Sobota in k. o. Lendava - DOKONČNA OBRAVNAVA

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2A. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za javno upravo v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

6. Predlog imenovanja predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo

7. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ

8. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Strokovni svet za splošno področje Slovenskega inštituta za standardizacijo

9. Predlog sklepa o spremembi sklepa o Komisiji Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

VI. RAZNO