Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog opredelitve do sklepov Državnega sveta sprejetih ob obravnavi odprtih vprašanj integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

2. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog sklepa o ustanovitvi Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah v okviru Ustanove – Centra za evropsko prihodnost

4. Predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost

5. Predlog sklepa o zaključku sanacije javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice

6. Predlog sklepa o določitvi družbe Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d. o. o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja

7. Informacija glede vsebine predlogov normativnega dela kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, podanih s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter Usmeritve za pogajanja pogajalskih skupin glede normativnih delov kolektivnih pogodb,

8. Tretje vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019

10. Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

11. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije - DOKONČNA OBRAVNAVA

III. ZADEVE EU

12A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. julija 2019 v Bruslju

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 18. in 19. julija 2019 v Helsinkih

14. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 17. junija 2019 v Luxembourgu - DOKONČNA OBRAVNAVA

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. februarja 2019 v Bukarešti - DOKONČNA OBRAVNAVA

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Republike Severne Makedonije Steva Pendarovskega 16. julija 2019 v Republiki Sloveniji

17. Izhodišča za obisk palestinskega ministra za zunanje zadeve dr. Riada Malkija od 9. do 11. julija 2019 v Republiki Sloveniji - DOKONČNA OBRAVNAVA

18. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Globalni konferenci o svobodi medijev 10. in 11. julija 2019 v Londonu - DOKONČNA OBRAVNAVA 

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke 14. in 15. julija 2019 v Dubrovniku

20. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na Ministrskem srečanju o spodbujanju verskih svoboščin 18. julija 2019 v Washingtonu

21. Informacija o uvrstitvi slovenske Enote Civilne zaščite za prečrpavanje vode (modul SI HCP) v evropski prostovoljni nabor civilne zaščite v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite    

22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku 29. in 30. maja 2019 v Črni gori in udeležbi na 2BS Forumu 31. maja in 1. junija 2019 - DOKONČNA OBRAVNAVA

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s Finančnim uradom Murska Sobota

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nedavnim obiskom predsednika Vrhovnega sodišča Ruske federacije v Republiki Sloveniji

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nasledstvom po nekdanji SFRJ

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z regijskimi obiski vlade