Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 37. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 za obdobje 2015–2017, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober), Poročevalec: Simon Zajc

3. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog soglasja k pobudi Občine Mirna Peč za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje, Poročevalec: Simon Zajc

5. Peto poročilo Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Peto poročilo o delu medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje in spremembe Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6A. Predlog ugovora na predlog revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in Dokončen predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za leta 2019, 2020 in 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj     Gradivo

8. Predlog soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Kemijskega inštituta zaleto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-9704 ''Program madžarske narodne skupnosti 2017–2020'', ki izhaja iz evidenčnega projekta 2130-16-0006 ''Razvoj območij narodnih skupnosti'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 9. julija 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje 11. in 12. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: Simon Zajc

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 40. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 16. maja 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Genovefa Ružić   Gradivo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 31. maja 2019 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

15. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od3. do 4. junija 2019 v Nemčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sanacijo slovenskih bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

15B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delom samostojnih podjetnikov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z bilateralnim dogovarjanjem s Hrvaško glede odlagališča radioaktivnih odpadkov jedrske elektrarne Krško, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek