Skoči do osrednje vsebine

Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti

Svet Evrope je v okviru svojih rednih aktivnosti ob pomoči Uprave za probacijo Ministrstva za pravosodje organiziral regionalno srečanje Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti, ki je potekalo v Ljubljani v času od 27. do 28. junija 2019.

Slavnostni govorci ob otvoritvi so bili dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, Tanja Rakušić-Hadžić, vodja oddelka za sodelovanje na področju kazenskega prava pri Generalnem direktoratu za človekove pravice in pravno državo Sveta Evrope in mag. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave za probacije.

Osrednja pozornost na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki devetih držav širše regije in vodilni strokovnjaki Sveta Evrope iz Irske, Romunije in Norveške, je bila posvečena vlogi probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju skupnostnih sankcij in ukrepov ter hkrati izmenjavi bogatih praks in izkušenj med strokovnjaki na tem pomembnem področju.

1 / 3