Skoči do osrednje vsebine

56. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je seznanila s predlogom Pogodbe za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor ter vršilcem dolžnosti direktorjev centrov za socialno delo podaljšala mandat.

Vlada se je seznanila s predlogom Pogodbe za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor

Vlada se je na dopisni seji seznanila s predlogom Pogodbe za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor (LERM), s katero bo Ministrstvo za infrastrukturo kot upravljavec letališča zagotovilo njegovo nadaljnje obratovanje.

Kot je znano, bo zaradi odpovedi trenutnega najemnika letališča 17. julija 2019 prenehala veljati sedanja najemna pogodba in s tem tudi obveznost najemnika izvajati vse aktivnosti, ki so potrebne za obratovanje in delovanje mariborskega letališča.

Če letališče v Mariboru po tem datumu ne bi več obratovalo, bi to pomenilo vsaj začasno zaprtje letališča in posledično tudi vračilo evropskih sredstev, prejetih in porabljenih za posodobitev letališke infrastrukture. Projekti, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namreč ohranijo prispevek iz skladov le, če se v petih letih od zaključka izvedbe ne spremenijo bistveno. V primeru LERM to pomeni, da mora letališče obratovati vsaj do 11. novembra 2021, sicer bi po oceni Ministrstva za infrastrukturo Evropska komisija zahtevala vračilo evropskih sredstev do višine 10,54 milijona evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo bo zato z državnim podjetjem DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. kot notranjim izvajalcem države sklenilo Pogodbo o izvajanju storitev obratovanja LERM.

S to pogodbo bo poskrbljeno za primerno upravljanje državnega premoženja in ohranitev dobrih možnosti za razvoj letališke dejavnosti na Štajerskem tudi po 17. juliju.

Pogodba bo sklenjena za določen čas, in sicer najdlje do 31. decembra 2020. V tem času bo Ministrstvo za infrastrukturo iskalo dolgoročno in trajno rešitev glede obratovanja LERM.

Pogoj za pričetek izvajanja naročila po pogodbi je, da DRI pridobi obratovalno dovoljenje. Tudi zato je vlada 6. junija 2019 v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja DRI sprejela spremembo akta o ustanovitvi DRI in med dejavnosti podjetja uvrstila tudi letališko dejavnost.

Ministrstvo za infrastrukturo bo kot naročnik storitve podjetju DRI za izvajanje storitev obratovanja LERM plačevalo dejanske stroške izvajanja storitev. Okvirna skupna vrednost s pogodbo naročenih storitev je ocenjena na 420.000 evrov z DDV v letu 2019 in 1,15 milijona evrov z DDV v letu 2020. Ministrstvo bo sredstva zagotovilo s prerazporeditvami v okviru svojega finančnega načrta.

Prihodke od letaliških storitev na LERM bo podjetje DRI plačevalo na račun proračuna Republike Slovenije.

Vršilcem dolžnosti direktorjev centrov za socialno delo podaljšan mandat

S 1. oktobrom 2018 je zaživela nova organizacijska struktura centrov za socialno delo (CSD). Ustanovljenih je bilo 16 novih CSD, ki so nastali s spojitvijo dotedanjih 62 centrov za socialno delo. Ker vsi sveti centrov še niso imenovani oziroma, ker še niso imenovali direktorjev, sedanjim v. d. pa mandat poteče 30. junija 2019, je vlada na današnji dopisni seji njihov mandat podaljšala.

Kot vršilci dolžnosti direktorjev ostajajo dosedanji v. d. v 15 od 16 ih centrov za socialno delo.  Samo v CSD Prekmurje je imenovana nova v. d. direktorica, in sicer mag. Nataša Meolic. Dosedanji v. d. CSD Prekmurje je odstopil iz osebnih razlogov.