Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 37. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019,  Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.5. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 01407-1/2015 z dne 22. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 za potrebe kopališč Thermane d. d., Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o prenehanju obveznega organiziranja varovanja za zavezanca ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d. d., Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.7. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za odvzem vode iz vodnega vira Pri stari toplici za namakanje kmetijskih površin, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.8. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za odvzem vode iz vodnega vira na izlivnem potočku termalne vode za namakanje kmetijskih površin, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.9. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.10. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.11. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.12. Poročilo o ukrepanju v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za infrastrukturo, v zvezi z izvedeno revizijo učinkovitosti upravljanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.13. Poročilo Delovne skupine vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov In predlog pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.14. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.15. Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2018, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.16. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnostih in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2018, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.17. Informacija o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2018 do konca maja 2019 (EU MRS poročilo 2018), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 4. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) od 4. do 5. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.21. Sklep o potrditvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) o prispevku za nadgradnjo laboratorija Organizacije za prepoved kemičnega orožja v Center za kemijo in tehnologijo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.22. Sklep o potrditvi Sporazuma o prostovoljnem prispevku med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom Organizacije za prepoved kemičnega orožja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Vrhu Berlinskega procesa 4. in 5. julija 2019 v Poznanju na Poljskem, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.24. Izhodišča za obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 2. julija 2019 v Francoski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Razvojne banke Sveta Evrope 5. julija 2019 v Lizboni, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije kot države opazovalke na 43. zasedanju UNESCO Odbora za svetovno dediščino med 30. junijem in 10. julijem 2019 v Bakuju v Republiki Azerbajdžan, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    

1.27. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Crans Montana Forumu, 28. junija 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z albanizacijo Velenja, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Kobilarno Lipica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – prva obravnava    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – prva obravnava    

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – nujni postopek   Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – skrajšani postopek    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih – skrajšani postopek    Gradivo

6A. Poročilo o stanju na področju kibernetske varnosti Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved

6B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog prenehanja državnotožilske funkcije vodje Okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

7.2. Predlog imenovanja članov znanstvenih odborov za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg ter za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

7.3. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Federativne republike Brazilije slovenskemu državljanu

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

8.2. Predlog soglasja k imenovanju Zdravstvenega sveta v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder