Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 37. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

2. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Federativne republike Brazilije slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

2A. Predlog dopolnitve Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Poročevalec: Rudi Medved

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

3. Predlog prenehanja državnotožilske funkcije vodje Okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: Andreja Katič

3A. Predlog imenovanja članov znanstvenih odborov za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg ter za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

4. Predlog sklepa o ponovni določitvi letnega dopusta funkcionarju za leto 2019 - Ministrstvo za kulturo, Poročevalec: mag. Zoran Poznič