Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje – nujni postopek, Poročevalec: Boštjan Poklukar

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih – skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Ksenija Klampfer

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

2. Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2018, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

3. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnostih in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2018, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog akcijskega načrta za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019–2022, Poročevalci: Rado Fele, Rudi Medved, Stojan Tramte

5A. Poročilo Delovne skupine vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov In predlog pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog sklepa o prenehanju obveznega organiziranja varovanja za zavezanca ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d. d., Poročevalec: Simon Zajc

6A. Predlog letnega programa dela Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj s finančnim načrtom za leto 2019 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec   Gradivo

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-19-0902 »Izgradnja kuhinje in nakup opreme za kuhinjo Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer   Gradivo

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-19-0007 »Počitniška dejavnost« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-19-0006 »Opremljanje obratov prehrane« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Sklep o potrditvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) o prispevku za nadgradnjo laboratorija Organizacije za prepoved kemičnega orožja v Center za kemijo in tehnologijo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Sklep o potrditvi Sporazuma o prostovoljnem prispevku med Republiko Slovenijo in Tehničnim sekretariatom Organizacije za prepoved kemičnega orožja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije kot države opazovalke na 43. zasedanju UNESCO Odbora za svetovno dediščino med 30. junijem in 10. julijem 2019 v Bakuju v Republiki Azerbajdžan, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

11B. Izhodišča za obisk ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo 26. in 27. junija 2019 pri Svetem sedežu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

12. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Vrhu Berlinskega procesa 4. in 5. julija 2019 v Poznanju na Poljskem, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Crans Montana Forumu, 28. junija 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku predsednika Republike Finske Saulija Niinistöja 23. in 24. maja 2019 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13A. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala 28. junija 2019 v Berlinu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13B. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na svečani otvoritvi heliporta Splošne bolnišnice Izola 28. junija 2019 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

14. Poročilo o uradnem obisku predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva 28. maja 2019 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z albanizacijo Velenja, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, Poročevalec: Rudi Medved

 

Iskalnik