Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Biotehniške šole Maribor za dokončnega upravljavca nepremičnine v uporabi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za dokončnega upravljavca nepremičnin, navedenih v prilogi sklepa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

3. Predlog določitve Slovenskega narodnega gledališča kot dokončnega upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

4. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1723 Vič na Mestno občino Ljubljana, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja sklenjene med Republiko Slovenijo in Občino Ivančna Gorica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja sklenjene med Republiko Slovenijo in Občino Jezersko, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog dogovora Vlade Republike Slovenije z Občino Slovenska Bistrica glede načina, rokov realizacije in ureditve njunih medsebojnih odnosov in zavez, Poročevalec: Rudi Medved

8. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnin vse k. o. 2679 Gradišče II, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. Bertoki in k. o. Brezovica, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek


III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

11. Predlog poročila o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11A. Predlog razrešitve s položaja vršilca dolžnosti direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

11B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, Poročevalec: Rudi Medved

11C. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Poročevalec: Stojan Tramte

11Č. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko s sedežem v Parizu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako s sedežem v Parizu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) s sedežem v Parizu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji s sedežem v Pekingu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski s sedežem v Pekingu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

19. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam s sedežem v Pekingu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki s sedežem v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23. Predlog sklep o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

24. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

25. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

26. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

27. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

28. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

29. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

30. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

31. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan s sedežem v Ankari, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

32. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

33.Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji s sedežem v Pekingu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

34. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

35. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

36. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

37. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti s sedežem v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

38. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

39. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

40. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki s sedežem v Ankari, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

41. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino s sedežem v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

42. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak s sedežem v Ankari, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

43. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

44. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji s sedežem v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

45. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki s sedežem v Ankari, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

46. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

47. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

48. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

49. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

50. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj s sedežem v Buenos Airesu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

51. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

52. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru s sedežem v Buenos Airesu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

53. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

54. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

55. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj s sedežem v Buenos Airesu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

56. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

57. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile s sedežem v Buenos Airesu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

58. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji s sedežem v Brasilii, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

59. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador s sedežem v Brasilii, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar 61. Predlog sklepa o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

62. Predlog sklepa o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

63. Predlog sklepa o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar