Skoči do osrednje vsebine

Vlaganje zahtevkov za povračilo stroškov odstranitve nezakonito odloženih odpadkov - obvestilo občinam

Občine, ki želijo povračilo stroškov, morajo izpolniti in posredovati priloženi zahtevek z obveznimi prilogami.

Vlada Republike Slovenije je dne 17.5.2019 sprejela sklep št. 35402-1/2019/6, s katerim je odločila, da za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov. Stroški so v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanj cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Podlaga za plačilo stroškov sta informacija Policije, s katero sta ugotovljeni lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, ter zahtevek občine, utemeljen z listinsko dokumentacijo. Povrnitev stroškov izvedemo v Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, kjer v dvomu glede okvirne količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, za potrditev upravičenosti povračila zaprosimo Ministrstvo za okolje in prostor.

Občine, ki želijo povračilo teh stroškov, morajo izpolniti priloženi zahtevek z obveznimi prilogami, navedenimi v obrazcu.  

Dodatna pojasnila lahko pridobite na telefonski številki 01/200-84-01.