Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela novelo Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Predlagani zakon določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Predlog določa nekatere redakcijske popravke, ki so posledica spremembe predpisov v zadnjih letih.

Predlog zakona usklajevanja transferjev vsebinsko ne spreminja, določa pa usklajevanje transferjev enkrat letno, kar pomeni večjo preglednost, poenostavitev in pravno varnost, saj bo višina uskladitve vnaprej predvidljiva. Z enotno uskladitvijo z rastjo cen življenjskih potrebščin se zasleduje primarni namen transferjev, to je kritje višjih življenjskih stroškov. Posebej poudarjamo, da se posameznikom in gospodinjstvom znesek transferjev ne bo znižal, le usklajevanje se bo poenotilo in poenostavilo.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti