Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem kot dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. Črna na Koroškem, k. o. Ravne, k. o. Stražišče, k. o. Piran in k. o. Slovenj Gradec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

2. Predlog določitve Centra za socialno delo Spodnje Podravje za dokončnega upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za novega upravljavca nepremičnin na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za javno upravo št. 430-370/2018/5 z dne 4. 4. 2019 v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju, Poročevalec: Rudi Medved
6A. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v tožbeni zadevi tožeče stranke Občine Krško, Poročevalec: Simon Zajc

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog odločbe o prenehanju funkcije višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič