Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

- Predlagam.vladi.si, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalec: Boštjan Poklukar

2. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog odloka o določitvi seznama varnih izvornih držav, Poročevalec: Boštjan Poklukar

4. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: Aleš Šabeder

5. Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih v obdobju od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Zaključno poročilo o delu Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij,Poročevalec: mag. Zoran Poznič

7. Informacija o stanju na projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave in predlog Načrta nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, Poročevalca: Rudi Medved in mag. Kristina Plavšak Krajnc

7A. Informacija o reševanju statusa vojakov, starih 45 let, ki zaradi zakonske omejitve ne morejo več opravljati dela vojaka v Slovenski vojski, Poročevalec: Karl Erjavec

8. Drugo poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Predlog odločbe o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja glede dokumenta policije, ki je bil posredovan Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb prejšnje sestave Državnega zbora Republike Slovenije in vsebuje tudi mnenje policije o nepravilnosti in nezakonitosti osebne neposredne izročitve dokumentacije Banke Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

10. Predlog odgovora na dopis Združenja občin Slovenije v zvezi s težavami zaradi nezakonitih prehodov državne meje, Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Predlog stališča glede upravičenosti do invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo  Gradivo

13. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder   Gradivo

14. Poslovni in finančni načrt ter Program dela Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič   Gradivo

15. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič  Gradivo

16. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (Državna revizijska komisija, MZZ, USZS, GURS, MOP), (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

18A. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na skupnem delu zasedanja zunanjih in obrambnih ministrov v okviru Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 17. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Karl Erjavec

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 22. in 23. maja 2019 v Bruslju,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kulturo 15. in 16. aprila 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

21. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na Svetu za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov EU 14. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku velikega mojstra Suverenega malteškega viteškega reda Fra’ Giacoma Dalla Torreja del Tempio di Sanguinetto 17. junija 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

24. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na 32. plenarnem zasedanju Komisije Sveta Evrope za učinkovitost v pravosodju 13. in14. junija 2019 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

25. Poročilo o 8. mednarodni konferenci Dan Afrike 15. in 16. maja 2019 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

26. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 129. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 16. in 17. maja 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko Sklada obrtnikov in podjetnikov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ruskimi vojaki na Slovenskem, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

29B. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvi zaposlitve za vojake, starejše od 45 let, Poročevalec: Karl Erjavec

30. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembo spola, Poročevalec: Aleš Šabeder

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, Poročevalec: Aleš Šabeder

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ribnici, Poročevalec: Aleš Šabeder

33. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča za ukinitev prispevka po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Poročevalec: Aleš Šabeder

34. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev proračunskih sredstev za (so)financiranje projekta prenove in novogradnje nekdanjih prostorov Zavoda za varstvo pri delu z namenom vzpostavitve boljših pogojev za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi v okviru Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Poročevalec: Aleš Šabeder