Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Varstveno delovnega centra SAŠA kot dokončnega upravljavca, v k. o. Velenje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

2. Predlog določitve Doma na Krasu kot dokončnega upravljavca v k. o. Sežana, stavba številka 743 del 1, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213007 na Občino Šmarje pri Jelšah, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog soglasja k razpolaganju s solastniškim deležem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v višini 1/10 na nepremičninah s parcelnimi št. 692, 696, 695, 700 in 699, vse k. o. Bertoki, Poročevalec: Aleš Šabeder

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog sklenitve izvensodne poravnave zaradi priznanja zahtevka na povračilo vlaganj v nepremičnino, Poročevalec: Rudi Medved

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog odločitve o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, Poročevalec: Simon Zajc

7. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta  (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved

8. Predlog mnenja o podelitvi Avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost 1. razreda slovenski državljanki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8A. Predlog mnenja o podelitvi Križa za zasluge prvega reda Republike Latvije in s tem naziva »komtur velikega križa reda za zasluge« predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog imenovanja vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

10. Predlog prenehanja funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

11. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

12. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o Komisiji Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

14. Predlog imenovanja nadomestnih članic Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

15. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

16. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predstavnika Republike Slovenije v Upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

17. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za javno upravo in Vladne službe odgovorne generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje), Poročevalec: Rudi Medved