Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah – skrajšani postopek, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – prva obravnava, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019, Poročevalec: dr. Iztok Purič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Most programi, proizvodnja in storitve, d. o. o. Ljubljana, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer 7. Predlog akcijskega programa za alternativna goriva v prometu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7A. Predlog odločitve o zahtevku za revizijo oddaje javnega naročila ''Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije'' za Sklop 1, Kranj: Koncesija za območje zgornje Save, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog soglasja Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt ''Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice'' in izvedbo navedenega projekta v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

9. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 1522-19-0012 ''Večnamenska statistika in povečanje učinkovitosti'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Genovefa Ružić

III. ZADEVE EU

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 7. seji Upravnega odbora, 55. seji Proračunskega odbora ter skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) od 4. do 6. junija 2019 v Alicante, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog za sodelovanje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v projektu ''INSC – Podpora upravnemu organu Bosne in Hercegovine za sevalno in jedrsko varnost, EuropeAid/140164/DH/SER/BA'', (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 2. in 3. maja 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvom za inovacije in tehnologijo Madžarske o sodelovanju na področju energetike na Vrhu Pobude treh morij, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na okrogli mizi visokih predstavnikov Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih o stanovanjih 7. junija 2019 v Lyonu, Poročevalec: Simon Zajc

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju upravnega odbora Centra za razvoj financ 4. junija 2019 v Kišinjevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

18. Izhodišča za XV. zasedanje Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 13. in 14. junija 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18A. Izhodišča za delovno srečanje ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek z ministrom za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške Olegom Butkovićem 4. junija 2019 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 159. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 27. in 28. marca 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Poročilo s 5. zasedanja Skupnega odbora Slovenija – Koroška 29. marca 2019 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na XV. Alpski konferenci 4. aprila 2019 v Innsbrucku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Evropske banke za obnovo in razvoj od 7. do 9. maja 2019 v Sarajevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z bruto domačim proizvodom, Poročevalka: Genovefa Ružić