GOV.SI

Dnevni red 33. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – prva obravnava, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog odgovora na Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi, Poročevalec: Aleš Šabeder

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, Poročevalec: Karl Erjavec

4. Predlog uredbe o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o organizaciji Konference na visoki ravni za enakosti v zdravju - pospeševanje napredka za zdrava in uspešna življenja vseh v evropski regiji SZO, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

5. Namera o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici ter pooblastilo za podpis, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za zunanje zadeve preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

7. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

8. Predlog za uvrstitev projekta 3340-19-0019 »Gradnja grajske konjušnice in poti v Predjami« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

9. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0022 »Telovadnica-Gimnazija Šiška« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (Urad RS za meroslovje, MZZ, MIZŠ, Specializirano državno tožilstvo RS, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovniku Skupnega odbora ter mandata posebnih pododborov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11A. Predlog stališča Republike Slovenije do Osnutka Konvencije o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

11B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 22. diplomatski konferenci Haaške konference za mednarodno zasebno pravo za sprejem Konvencije o priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah od 18. junija do 2. julija 2019 v Haagu,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Aleš Šabeder

14. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 13. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14A. Informacija o nameravanem podpisu note o pristopu k tehničnemu dogovoru v zvezi z vajo Platinasti volk 19 (Platinum Wolf 19) na ozemlju Republike Srbije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

15. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na obeležitvi 100. obletnice Mednarodne organizacije dela 11. junija 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na ministrskem srečanju držav članic Srednjeevropske pobude 11. in 12. junija 2019 v Trstu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje dr. Tomaža Pliberška na sestanku na temo zdravstvenega sistema Slovenije na sedežu Evropske komisije 11. junija 2019 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder

17. Informacija o 4. vrhu pobude Tri morja, ki ga bo gostil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 5. in 6. junija 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18. Informacija o uradnem obisku ministra za notranje zadeve Črne gore Mevludina Nuhodžića 10. junija 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

19. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljeni udeležbi na vrhu Brdo Brijuni procesa 8. in 9. maja 2019 v Tirani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Poročilo o delovnem obisku ministrice za zunanje zadeve Kraljevine Norveške Ine Marie Eriksen Søreide 26. aprila 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ureditvijo standardov cen in normativov materialov v slovenskem javnem zdravstvu, Poročevalec: Aleš Šabeder