Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – prva obravnava, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog odgovora na Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi, Poročevalec: Aleš Šabeder

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, Poročevalec: Karl Erjavec

4. Predlog uredbe o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o organizaciji Konference na visoki ravni za enakosti v zdravju - pospeševanje napredka za zdrava in uspešna življenja vseh v evropski regiji SZO, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

5. Namera o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici ter pooblastilo za podpis, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za zunanje zadeve preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

7. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

8. Predlog za uvrstitev projekta 3340-19-0019 »Gradnja grajske konjušnice in poti v Predjami« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

9. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0022 »Telovadnica-Gimnazija Šiška« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (Urad RS za meroslovje, MZZ, MIZŠ, Specializirano državno tožilstvo RS, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovniku Skupnega odbora ter mandata posebnih pododborov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11A. Predlog stališča Republike Slovenije do Osnutka Konvencije o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

11B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 22. diplomatski konferenci Haaške konference za mednarodno zasebno pravo za sprejem Konvencije o priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah od 18. junija do 2. julija 2019 v Haagu,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Aleš Šabeder

14. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 13. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14A. Informacija o nameravanem podpisu note o pristopu k tehničnemu dogovoru v zvezi z vajo Platinasti volk 19 (Platinum Wolf 19) na ozemlju Republike Srbije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

15. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na obeležitvi 100. obletnice Mednarodne organizacije dela 11. junija 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na ministrskem srečanju držav članic Srednjeevropske pobude 11. in 12. junija 2019 v Trstu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje dr. Tomaža Pliberška na sestanku na temo zdravstvenega sistema Slovenije na sedežu Evropske komisije 11. junija 2019 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder

17. Informacija o 4. vrhu pobude Tri morja, ki ga bo gostil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 5. in 6. junija 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18. Informacija o uradnem obisku ministra za notranje zadeve Črne gore Mevludina Nuhodžića 10. junija 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

19. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljeni udeležbi na vrhu Brdo Brijuni procesa 8. in 9. maja 2019 v Tirani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Poročilo o delovnem obisku ministrice za zunanje zadeve Kraljevine Norveške Ine Marie Eriksen Søreide 26. aprila 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ureditvijo standardov cen in normativov materialov v slovenskem javnem zdravstvu, Poročevalec: Aleš Šabeder