Skoči do osrednje vsebine

Napoved razpisa - Instrument za povezovanje Evrope "Transport Blending Facility"

"Transport Blending Facility" (TBF) v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja ter finančnimi institucijami, v projektih, ki prispevajo k okoljski trajnosti in učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi, in sicer za:
- uvajanje evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) in
- uporabo alternativnih goriv.

Novost, ki jo prinaša IPE TBF je sodelovanje med Evropsko komisijo in izvajalskimi partnerji (EIB in nacionalne promocijske banke) pri izbiri projektov. Nepovratna sredstva se namreč ne bodo dodeljevala prek objavljenih razpisov, temveč bodo nosilno vlogo pri izbiri projektnih predlogov odigrali izvajalski partnerji, ki bodo predložili sezname projektov na Evropsko komisijo v pregled in odobritev. Poleg tega je novost, da je za izvedbo projekta potrebno zagotoviti kombiniranje (»blending«) najmanj dveh vrst virov, in sicer nepovratnih in/ali povratnih virov iz proračuna EU ter povratnih virov financiranja s strani finančnih institucij oz. drugih zasebnih vlagateljev (s posojilom, dolgom, lastniškim kapitalom ali katero koli drugo povratno obliko podpore).

Za IPE TBF je namenjenih 198 milijonov EUR, ki jih upravlja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA). Predlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva IPE TBF samo s podporo EIB ali drugih izvajalskih partnerjev (nacionalne promocijske banke). Izvajalski partnerji bodo pregledali predlagane operacije in njihovo upravičenost do nepovratnih sredstev IPE TBF ter predložili sezname projektov (v minimalnem obsegu 5 milijonov EUR) v potrditev Evropski komisiji.

Posebni poziv za zbiranje predlogov bo Evropska komisija predvidoma objavila jeseni 2019predvideni rok za oddajo predlogov še ni znan. Sledili bodo četrtletnimi roki do marca 2021 oz. do porabe sredstev. Po vsakem roku poziva bo Evropska komisija izvedla ocenjevanje prijavnih obrazcev, ki jih bodo predložili prijavitelji, skupaj s prijavnimi dokumenti, ki jih bodo predložili izvajalski partnerji.

Informacije o izvajalskem partnerju na področju Republike Slovenije bodo objavljene naknadno, saj so postopki imenovanja izvajalskih partnerjev v teku. Predlagatelji projektov se lahko že sedaj obrnejo tudi na EIB in se pozanimajo o možnostih financiranja EIB.

Iskalnik