Skoči do osrednje vsebine

1. Seja Sveta Vlade NVO

V petek, 22. novembra 2019 je v prostorih vlade potekala 1. seja Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Zbrane je uvodoma nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, ki je poudarila pomen sveta ter izpostavila, da so člani sveta odločilen partner pri izvajanju Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, imajo vpogled v kapacitete nevladnega sektorja in prostovoljstva, ministrstva pa so tista, ki moramo vedeti, kako vključiti nevladne organizacije v oblikovanje in izvajanje javnih politik.

nagovor državne sekretarke Mojce Ramšak Pešec

nagovor državne sekretarke Mojce Ramšak Pešec | Avtor MJU

1 / 3

Po besedah državne sekretarke z nevladnimi organizacijami zelo dobro sodelujemo, kar nam daje osnovo za nadaljnje, še globlje sodelovanje. Tako vlada kot nevladne organizacije smo pred številnimi izzivi današnje družbe, s sodelovanjem smo že ustvarjali dobre zgodbe in verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje. Prav nevladne organizacije so tiste, ki so ljudem najbližje, imajo pomembno vlogo v družbi.

Ramšak Peščeva je članom zaželela uspešno delo in sodelovanje, člani sveta pa so se v nadaljevanju posvetili imenovanju predsednika Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, obravnavali in sprejeli so poslovnik za svoje delovanje, sledila je razprava o stanju in načrtih v zvezi s skladom za razvoj NVO. Člani so obravnavali tudi izvrševanje nekaterih členov Zakona o nevladnih organizacijah in Zakona o prostovoljstvu, ki se nanašajo na podporo vsebinskim mrežam po resorjih ter financiranju prostovoljskih organizacij, prostovoljskega dela na lokalni ravni in promocijo.

Člani sveta so za svojega predsednika določili Bojana Golčarja, predstavnika nevladnih organizacij in za podpredsednico Eriko Lenčič Stojanovič, predstavnico Ministrstva za javno upravo.

Več od delovanju in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij na spletni strani ministrstva.

Iskalnik