Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu vlade za varovanje tajnih podatkov spremljamo stanje na področju varovanja tajnih podatkov. V okviru slednjega predlagamo ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, skrbimo za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v organih in organizacijah, usklajujemo delovanje organov, pristojnih za varnostno preverjanj, pripravljamo predloge predpisov s področja tajnih podatkov za vlado, dajemo mnenja o skladnosti splošnih aktov organov in organizacij s predpisi na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov in opravljamo druge naloge, ki nam jih narekujejo predpisi s področja tajnih podatkov.

Skrbimo za izvajanje mednarodnih pogodb in izpolnjevanje sprejetih mednarodnih obveznosti, ki jih je zaradi dolžnosti varovanja tajnih podatkov sklenila ali sprejela Republika Slovenija, ter na tem področju sodelujemo z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij, razen če mednarodna pogodba določa drugače. 

S tem v povezavi tudi usklajujemo dejavnosti za zagotavljanje varnosti nacionalnih tajnih podatkov v tujini in tujih tajnih podatkov na območju Republike Slovenije. 

Vodstvo

Organizacijske enote

 • Služba za splošne zadeve

  Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Sektor za obvladovanje varnostnih tveganj

  Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Sektor za sodobne tehnologije in varnost informacijskih sistemov

  Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

Strategija