GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Uradu vlade za varovanje tajnih podatkov spremljamo stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov. Predlagamo ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, skrbimo za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v organih in organizacijah, usklajujemo delovanje organov, pristojnih za varnostno preverjanje.

Pripravljamo predloge predpisov s področja varovanja tajnih podatkov za vlado ter podajamo mnenja o skladnosti splošnih aktov organov in organizacij s predpisi, ki urejajo področje tajnih podatkov.

Skrbimo za izvajanje mednarodnih pogodb in izpolnjevanje sprejetih mednarodnih obveznosti, ki jih je zaradi dolžnosti obravnavanja in varovanja tajnih podatkov sklenila ali sprejela Republika Slovenija, ter na tem področju sodelujemo z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij, razen če mednarodna pogodba določa drugače. 

Usklajujemo dejavnosti za zagotavljanje varnosti nacionalnih tajnih podatkov v tujini in tujih tajnih podatkov na območju Republike Slovenije. Usklajujemo tudi delovanje državnih organov, ki so pristojni za varnostno preverjanje.

Vodstvo

Strategija