Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Po uspešno končanem azilnem postopku osebam s priznano mednarodno zaščito v Sektorju za integracijo dodelimo svetovalca za begunce in jim omogočimo nastanitev v eni izmed treh integracijskih hiš. V sodelovanju s posamezno osebo z mednarodno zaščito svetovalec za begunce pripravi osebni integracijski načrt, s katerim ji pomaga izpolnjevati pravice in obveznosti te osebe do družbe, v katero se vključuje. Poznavanje jezika je ključno za uspešno integracijo, zato so osebe s priznano mednarodno zaščito upravičene in vključene v tečaj slovenskega jezika. Pri izvajanju teh načrtov in konkretnih aktivnosti oseb s pridobljeno mednarodno zaščito koordiniramo vlogo in delo posameznih nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij, ki so neposredno vpete v procese integracije. Spremljamo uresničevanje življenjskih ciljev in načrtov, ki si jih zadajo posamezniki s priznano mednarodno zaščito oziroma so opredeljeni v integracijskih načrtih. Nudimo jim tudi pomoč pri iskanju zasebne nastanitve. Tako kot v Sektorju za sprejem in oskrbo, posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam, še posebej šolajočim mladostnikom.
Iskalnik