Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanju in gibanjih na gospodarskem, demografskem in družbenem ter okoljskem področju. Podatki morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo. Urad je vključen v evropski statistični sistem in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje.

Poleg tega se vključuje v vse postopke priprav, usklajevanja in sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki. Usklajuje tudi izvajanje statističnih raziskovanj med vsemi ustanovami, ki so za določena področja poleg njega pooblaščene za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, poleg tega je pooblaščen še za mednarodno sodelovanje za področje statistike ter za določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov. Njegova dolžnost je tudi skrb za zaupnost zbranih podatkov in prizadevanje za sodobno izkazovanje podatkov, prilagojeno potrebam različnih skupin uporabnikov.

Vodstvo

Organizacijske enote urada

 • Sektor za metodologijo in standarde

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Tatjana Novak
  vodja

 • Sektor za makroekonomske statistike

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Mojca Škrlec
  vodja

 • Sektor za objavljanje podatkov in komuniciranje

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Martin Bajželj
  vodja

 • Sektor za poslovne statistike

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Barbara Dremelj Ribič
  vodja

 • Sektor za demografske in socialne statistike

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Ana Božič Verbič
  vodja

 • Sektor za okoljske statistike

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Apolonija Oblak Flander
  vodja

 • Sektor za zbiranje podatkov

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Ema Mišić
  vodja

 • Služba za arhitekturo informacijskih rešitev

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Tomaž Špeh
  vodja

 • Služba za pravne in kadrovske zadeve

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Tjaša Zrnec
  vodja

 • Služba za finančno in upravno poslovanje

  Statistični urad Republike Slovenije

  Litostrojska cesta 54
  1000 Ljubljana


  Sanja Cvajdik
  vodja