Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanju in gibanjih na gospodarskem, demografskem in družbenem ter okoljskem področju. Podatki morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo. Urad je vključen v evropski statistični sistem in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje. Poleg tega se vključuje v vse postopke priprav, usklajevanja in sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki. Usklajuje tudi izvajanje statističnih raziskovanj med vsemi ustanovami, ki so za določena področja poleg njega pooblaščene za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, poleg tega je pooblaščen še za mednarodno sodelovanje za področje statistike ter za določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov. Njegova dolžnost je tudi skrb za zaupnost zbranih podatkov in prizadevanje za sodobno izkazovanje podatkov, prilagojeno potrebam različnih skupin uporabnikov.

Iskalnik