Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V službi za splošne zadeve zagotavljamo pogoje za nemoteno delo celotne službe, kar vključuje planiranje potrebnih proračunskih sredstev in spremljanje njihove porabe, nabavo sredstev za delo in vodenje postopkov javnega naročanja, skrb za redno vzdrževanje in evidentiranje sredstev za delo, vodenje kadrovskih zadev in izvajanje javnih natečajev za sklenitev delovnega razmerja ter opravljanje drugih nalog v zvezi s postopki zaposlovanja, razporejanja, ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev. Prav tako načrtujemo, organiziramo in skrbimo za to, da se zaposleni redno izobražujejo in usposabljajo ter da so izpolnjeni standardi varstva pri delu.