Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo za vlado, njena delovna telesa, vladne službe in ministrstva mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem državnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo. Poleg tega pripravljamo tudi predloge zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov na področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev ali drugih vladnih služb, če nam vlada s sklepom to posebej naloži. 

Dejavno sodelujemo pri različnih projektih (npr. projekt priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin) in pri iskanju ustreznih normativnih rešitev in odločitev vlade ter ministrstev. Spremljamo in preučujemo  pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema ter dajemo vladi, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh vprašanj.