Skoči do osrednje vsebine

Sektor za ustavno ureditev, mednarodno javno pravo, pravosodje in notranje zadeve

V sektorju spremljamo in preučujemo ustavnopravna vprašanja, vprašanja volilnih sistemov, vprašanja s področja upravnega prava, vprašanja s področja lokalne samouprave, vprašanja s področja mednarodnega javnega prava, pravosodja in notranjih zadev ter dajemo vladi, njenim delovnim telesom, vladnim službam in ministrstvom mnenja in predloge o teh vprašanjih. Poleg tega obravnavamo vprašanja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in opravljamo za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo ministri. Prav tako opozarjamo vlado na protiustaven ali nezakonit predlog predpisa.