Skoči do osrednje vsebine

V sektorju pripravljamo mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični pravilnosti zakonov, podzakonskih predpisov vlade in ministrov, ki urejajo področje kmetijstva, okolja in prostora. Ta področja so v znatni meri regulirana tudi na ravni Evropske unije, kar moramo pri našem delu upoštevati in poskrbeti, da so obveznosti do Evropske unije ustrezno izpolnjene, obenem pa zagotoviti, da zakonodajne rešitve ne spregledajo javne koristi oziroma splošnega interesa širše skupnosti. V tem pogledu smo dejavni sogovorniki v medresorskem usklajevanju kot tudi v različnih delovnih skupinah, v okviru katerih se obravnavajo posamezna sistemska vprašanja ali pripravljajo nove normativne rešitve na omenjenih področij.