Skoči do osrednje vsebine

Temeljna naloga Sektorja za elektronske komunikacije je razvoj digitalne infrastrukture in krepitev digitalne povezljivosti. Sektor pri tem sledi in sooblikuje nacionalne strategije razvoja širokopasovnih omrežij ter strateške dokumente in akte EU na področju povezljivosti.

Z javnimi pozivi ugotavlja tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij, pripravlja javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije (t.i. GOŠO), s katerimi se zagotavlja povezljivost na t.i. belih lisah, kjer ni na voljo ustrezne digitalne infrastrukture in tudi ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Sektor izvaja tudi nadzor nad spoštovanjem pogodbenih obveznosti gradnje sofinanciranih širokopasovnih omrežij. Razvoj širokopasovne infrastrukture na podeželskih območjih je namreč zaradi razpršene in redke poseljenosti otežen, zato zasebnim investitorjem praviloma ne uspe oblikovati vzdržnih investicijskih projektov.

Sektor pripravlja strateške usmeritve za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom in sodeluje z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve pri pripravi javnega razpisa za pripravo javne dražbe podeljevanja radijskih frekvenc. V okviru mednarodnega sodelovanja Sektor pripravlja stališča Republike Slovenije na področju elektronskih komunikacij in sodeluje zlasti v delovnih telesih  Evropske komisije (RSC, RSPG, COCOM) ter pri delu Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).