Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za splošne zadeve pripravljamo predloge splošnih pravnih aktov, ki jih izdaja oziroma predlaga vladi v sprejetje Generalni sekretariat Vlade RS, pripravljamo pravna mnenja in dajemo pravne nasvete sektorjem in službam Generalnega sekretariata Vlade RS ter vladnim službam.

Pripravljamo in pregledujemo pogodbe s področja dela Generalnega sekretariata Vlade RS, opravljamo naloge za predstojnikovo uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalca ter naloge upravljanja kadrovskih virov.

Skrbimo za informiranje javnih uslužbencev, sodelujemo s sindikatom Generalnega sekretariata Vlade RS, opravljamo strokovne naloge glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v Generalnem sekretariatu Vlade RS, Kabinetu predsednika Vlade RS in vladnih službah po uredbah.

Spremljamo tudi izvajanje notranjih aktov Generalnega sekretariata Vlade RS in podzakonskih aktov vlade z njegovega delovnega področja.

V Sektorju za splošne zadeve sodelujemo pri postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem Generalnega sekretariata Vlade RS, skrbimo za upravljanje stvarnega premoženja ter organiziramo, vodimo in usklajujemo investicije Generalnega sekretariata Vlade RS.

Opravljamo tudi naloge vzdrževanja stavb, prostorov in drugih osnovnih sredstev ter zagotavljamo tehnične storitve pri izvedbi protokolarnih srečanj, tiskovnih konferenc, sej in sestankov. 

Poleg zgoraj naštetih nalog:

  • skrbimo za pripravo in izvedbo javnih naročil,
  • opravljamo naloge finančnega poslovanja,
  • organiziramo in opravljamo avtomobilske prevoze za protokolarne in službene potrebe,
  • vodimo knjižnico, 
  • skrbimo za rezervacije sejnih prostorov, naročanje snemanja in postrežbe na sejah ter
  • opravljamo pisarniško-tehnične naloge, povezane z delom sektorja.

 

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih funkcij so oblikovani Oddelek za javna naročila, Oddelek za avtomobilske prevoze in Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje.

Oddelki sektorja

Iskalnik