Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za splošne zadeve pripravljamo predloge splošnih pravnih aktov na področju financ in javnih naročil ter vzdrževanja in tehničnih zadev, ki jih izdaja oziroma jih predlaga vladi v sprejetje Generalni sekretariat Vlade RS.

V Sektorju za splošne zadeve organiziramo, vodimo in usklajujemo investicije Generalnega sekretariata Vlade RS.

Opravljamo tudi naloge vzdrževanja stavb, prostorov in drugih osnovnih sredstev ter zagotavljamo tehnične storitve pri izvedbi protokolarnih srečanj, tiskovnih konferenc, sej in sestankov. 

Poleg zgoraj naštetih nalog:

  • skrbimo za pripravo in izvedbo javnih naročil,
  • opravljamo naloge finančnega poslovanja,
  • organiziramo in opravljamo avtomobilske prevoze za protokolarne in službene potrebe,
  • vodimo knjižnico, 
  • skrbimo za rezervacije sejnih prostorov, naročanje snemanja in postrežbe na sejah ter
  • opravljamo pisarniško-tehnične naloge, povezane z delom sektorja.

 

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih funkcij sta oblikovana Oddelek za javna naročila in Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje.

Oddelka sektorja