Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za splošne zadeve pripravljamo predloge splošnih pravnih aktov na področju financ in javnih naročil ter vzdrževanja in tehničnih zadev, ki jih izdaja oziroma jih predlaga vladi v sprejetje Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

V Sektorju za splošne zadeve organiziramo, vodimo in usklajujemo investicije Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.

Opravljamo tudi naloge vzdrževanja stavb, prostorov in drugih osnovnih sredstev ter zagotavljamo tehnične storitve pri izvedbi protokolarnih srečanj, tiskovnih konferenc, sej in sestankov. 

Poleg zgoraj naštetih nalog:

  • skrbimo za pripravo in izvedbo javnih naročil,
  • opravljamo naloge finančnega poslovanja,
  • organiziramo in opravljamo avtomobilske prevoze za protokolarne in službene potrebe,
  • skrbimo za rezervacije sejnih prostorov, naročanje snemanja in postrežbe na sejah ter
  • opravljamo pisarniško-tehnične naloge, povezane z delom sektorja.

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih funkcij sta oblikovana Oddelek za javna naročila in Oddelek za tehnične zadeve in vzdrževanje.

Oddelka sektorja