Skoči do osrednje vsebine

Vlada svoje glavne naloge za določeno obdobje določi z delovnim programom vlade in s proračunskimi dokumenti, uspešnost izvedbe zastavljenih nalog pa ugotavlja v poročilu o delu vlade. V delovnem programu vlade so navedeni predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih bo vlada predložila Državnemu zboru. Določeni so tudi postopki, roki za obravnavo na vladi in za obravnavo in sprejem v Državnem zboru.

Programi dela Vlade Republike Slovenije