GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Vlada svoje glavne naloge za določeno obdobje določi z delovnim programom vlade in s proračunskimi dokumenti, uspešnost izvedbe zastavljenih nalog pa ugotavlja v poročilu o delu vlade. V delovnem programu vlade so navedeni predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih bo vlada predložila Državnemu zboru. Določeni so tudi postopki, roki za obravnavo na vladi in za obravnavo in sprejem v Državnem zboru.

Program dela Vlade Republike Slovenije za leto 2019

Vlada je 24. januarja 2019 na 16. seji sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2019 in Normativni delovni program za leto 2019 - predpisi iz pristojnosti Državnega zbora. 25. aprila 2019 je vlada  na 29. seji sprejela tudi spremembe in dopolnitve Normativnega delovnega programa za leto 2019.