Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MDDSZ
Koda:
02400-4/2024/2
Datum:
2024-02-29
Datum objave:
2024-03-01

Zaključno poročilo o delu in elaborat delovne skupine Vlade Republike Slovenije za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju

Datoteke: