GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Seja vlade se začne z določitvijo dnevnega reda. Po končani obravnavi posamezne točke dnevnega reda vlada sprejme sklepe, s katerimi gradivo in predlagane rešitve sprejme v predlaganem ali spremenjenem besedilu, oziroma sklepe, s katerimi gradivo zavrne. Vlada lahko sklepanje tudi odloži. Dnevni red seje vlade se objavi na svetovnem spletu, razen točk dnevnega reda, ki so označene s stopnjo tajnosti.