Skoči do osrednje vsebine

Dnevni redi delovnih teles vlade

Koronavirus

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19

Tekoči posli

Vlada od 29. januarja 2020 opravlja tekoče posle. Pojasnilo Službe vlade za zakonodajo.

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Vlada ima tri stalna delovna telesa, odbor za državno ureditev, odbor za gospodarstvo in komisijo za administrativne zadeve in imenovanja. Delovna telesa zasedajo enkrat tedensko, sestavljajo jih predsednik, njegov namestnik in ustrezno število članov, ki jih imenuje vlada. Odločajo z večino glasov na seji navzočih članov. O vladnem gradivu, ki je bilo obravnavano na seji delovnega telesa, izda delovno telo kratko poročilo, če pa je delovno telo gradivo dokončno obravnavalo, se izda sklep kot sklep vlade.
Iskalnik