Skoči do osrednje vsebine

Dnevni redi delovnih teles vlade

Vlada ima tri stalna delovna telesa, odbor za državno ureditev, odbor za gospodarstvo in komisijo za administrativne zadeve in imenovanja. Delovna telesa zasedajo enkrat tedensko, sestavljajo jih predsednik, njegov namestnik in ustrezno število članov, ki jih imenuje vlada. Odločajo z večino glasov na seji navzočih članov. O vladnem gradivu, ki je bilo obravnavano na seji delovnega telesa, izda delovno telo kratko poročilo, če pa je delovno telo gradivo dokončno obravnavalo, se izda sklep kot sklep vlade.