Skoči do osrednje vsebine

Ustavno sodišče

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot samostojen in neodvisen ustavni organ je zunaj klasične delitve oblasti, saj ima v primerjavi z drugimi sodišči s sodno funkcijo posebne pristojnosti.

Med ključne pristojnosti Ustavnega sodišča sodita presoja ustavnosti predpisov zakonodajne veje oblasti ter presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov izvršilne veje oblasti. Odloča o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi ter med samimi lokalnimi skupnostmi, pa tudi o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor. Ustavni sodniki so izvoljeni za devet let in ne morejo biti znova izvoljeni.