Skoči do osrednje vsebine

Ustavno sodišče

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot samostojni in neodvisni ustavni organ je zunaj klasične delitve oblasti, saj ima v primerjavi z drugimi sodišči s sodno funkcijo posebne pristojnosti.

Ključni pristojnosti ustavnega sodišča sta presoja ustavnosti predpisov zakonodajne veje oblasti ter presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov izvršilne veje oblasti. Odloča o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi ter o sporih med lokalnimi skupnostmi, pa tudi o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov, ki jih na predlog predsednika republike izvoli državni zbor. Ustavni sodniki so izvoljeni za devet let in ne morejo biti znova izvoljeni.