Ugrás a tartalomra

Az Alkotmánybíróság az igazságszolgáltatási hatalmi ág legmagasabb szerve az alkotmányosság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelme terén. Önálló és független szervként a hatalom klasszikus felosztása felett áll, hiszen hatásköre különbözik a többi bíróságétól.

Az Alkotmánybíróság alapvető feladata döntést hozni arról, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalom által elfogadott jogszabályok összhangban vannak-e az Alkotmánnyal. Dönt az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat sértő egyes jogi aktus ellen benyújtott alkotmányjogi panaszokról, dönt az állam és a helyi közösségek közötti, valamint a helyi közösségek közötti hatásköri összeütközések tárgyában, és a politikai pártok aktusainak és működésének alkotmányellenességéről.

Az Alkotmánybíróság kilenc bíróból áll, akiket a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választ. Az Alkotmánybíróság bíróit kilenc évre választják és nem választhatók újra.