Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Občine upravne enote

Naselja upravne enote

Mestna občina Ptuj obsega 10 naselij:

 • Grajenščak,
 • Kicar,
 • Krčevina pri Vurbergu,
 • Mestni vrh,
 • Pacinje,
 • Podvinci,
 • Ptuj,
 • Spodnji Velovlek,
 • Spuhlja,
 • Nova vas pri Ptuju.

Občina Hajdina, obsega 7 naselij: 

 • Draženci,
 • Gerečja vas,
 • Hajdoše,
 • Skorba,
 • Slovenja vas,
 • Spodnja Hajdina,
 • Zgornja Hajdina.

 Občina Markovci, obsega 9 naselij: 

 • Borovci,
 • Bukovci,
 • Markovci,
 • Nova vas pri Markovcih,
 • Prvenci,
 • Sobetinci,
 • Stojnci,
 • Strelci,
 • Zabovci.

Občina Gorišnica, obsega 11 naselij: 

 • Cunkovci,
 • Formin,
 • Gajevci,
 • Gorišnica,
 • Mala vas,
 • Moškanjci,
 • Muretinci,
 • Placerovci,
 • Tibolci,
 • Zagojiči,
 • Zamušani. 

Občina Dornava, obsega 12 naselij: 

 • Bratislavci,
 • Brezovci,
 • Dornava,
 • Lasigovci,
 • Mezgovci ob Pesnici,
 • Polenci,
 • Polenšak,
 • Prerad,
 • Slomi,
 • Strejaci,
 • Strmec pri Polenšaku,
 • Žamenci.

Občina Kidričevo, obsega 18 naselij: 

 • Apače,
 • Cirkovce,
 • Dragonja vas,
 • Kidričevo,
 • Kungota pri Ptuju,
 • Lovrenc na Dravskem polju,
 • Mihovce,
 • Njiverce,
 • Pleterje,
 • Pongrce,
 • Spodnje Jablane,
 • Spodnji Gaj pri Pragerskem,
 • Starošince,
 • Stražgonjca,
 • Strnišče,
 • Šikole,
 • Zgornje Jablane,
 • Župečja vas.

Občina Destrnik, obsega 17 naselij: 

 • Desenci,
 • Destrnik,
 • Dolič,
 • Drstelja,
 • Gomila,
 • Gomilci,
 • Janežovci,
 • Janežovski vrh,
 • Jiršovci,
 • Levanjci,
 • Ločki vrh,
 • Placar,
 • Strmec pri Destrniku,
 • Svetinci,
 • Vintarovci,
 • Zasadi,
 • Zgornji Velovlek.

Občina Trnovska vas, obsega 7 naselij: 

 • Biš
 • Bišečki vrh,
 • Črmlja,
 • Ločič,
 • Sovjak,
 • Trnovska vas,
 • Trnovski vrh.

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah, obsega 7 naselij: 

 • Drbetinci,
 • Gibina,
 • Hvaletinci,
 • Novinci,
 • Rjavci,
 • Slavšina,
 • Vitomarci.

Občina Juršinci, obsegajo 13 naselij: 

 • Bodkovci,
 • Dragovič,
 • Gabrnik,
 • Gradiščak,
 • Grlinci,
 • Hlaponci,
 • Juršinci,
 • Kukava,
 • Mostje,
 • Rotman,
 • Sakušak,
 • Senčak pri Juršincih,
 • Zagorci.

Občina Videm, obsega 30 naselij: 

 • Barislovci,
 • Belavšek,
 • Berinjak,
 • Dolena,
 • Dravci,
 • Dravinjski vrh,
 • Gradišče,
 • Jurovci,
 • Lancova vas,
 • Ljubstava,
 • Majski vrh,
 • Mala Varnica,
 • Pobrežje,
 • Popovci,
 • Repišče,
 • Sela,
 • Skorišnjak,
 • Soviče,
 • Spodnji Leskovec,
 • Strmec pri Leskovcu,
 • Šturmovci,
 • Trdobojci,
 • Trnovec,
 • Tržec,
 • Vareja,
 • Velika Varnica,
 • Veliki Okič,
 • Videm pri Ptuju,
 • Zgornja Pristava,
 • Zgornji Leskovec.

Občina Zavrč, obsega 9 naselij: 

 • Belski vrh,
 • Drenovec,
 • Gorenjski vrh,
 • Goričak,
 • Hrastovec,
 • Korenjak,
 • Pestike,
 • Turški vrh,
 • Zavrč.

Občina Podlehnik, obsega 13 naselij: 

 • Dežno pri Podlehniku,
 • Gorca,
 • Jablovec,
 • Kozminci,
 • Ložina,
 • Podlehnik,
 • Rodni vrh,
 • Sedlašek,
 • Spodnje Gruškovje,
 • Stanošina,
 • Strajna,
 • Zakl,
 • Zgornje Gruškovje.

Občina Žetale, obsegajo 5 naselij: 

 • Žetale,
 • Dobrina,
 • Kočice,
 • Nadole,
 • Žetale.

Občina Majšperk, obsega 26 naselij: 

 • Bolečka vas,
 • Breg,
 • Doklece,
 • Dol pri Stopercah,
 • Grdina,
 • Janški vrh,
 • Jelovice,
 • Koritno,
 • Kupčinji vrh,
 • Lešje,
 • Majšperk,
 • Medvedce,
 • Naraplje,
 • Planjsko,
 • Podlože,
 • Preša,
 • Ptujska gora,
 • Sestrže,
 • Sitež,
 • Skrblje,
 • Slape,
 • Spodnja Sveča,
 • Stanečka vas,
 • Stogovci,
 • Stoperce,
 • Zgornja Sveča.

Občina Cirkulane, obsega 13 naselij: 

 • Brezovec,
 • Cirkulane,
 • Dolane,
 • Gradišča,
 • Gruškovec,
 • Mali Okič,
 • Medribnik,
 • Meje,
 • Paradiž,
 • Pohorje,
 • Pristava,
 • Slatina,
 • Veliki vrh.
Iskalnik