Skoči do osrednje vsebine

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge iz delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnega registra ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, odobritev javnih prireditev ter odobritev pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Zadolženi smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Vodstvo

Oddelki upravne enote

Krajevni uradi upravne enote

  • Uradne osebe, pooblaščene za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

    Seznami in evidence