Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge iz delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnega registra ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, odobritev javnih prireditev ter odobritev pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Zadolženi smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Vodstvo

Oddelki upravne enote

Krajevni uradi upravne enote

  • Uradne osebe, pooblaščene za odločanje ali vodneje upravnih postopkov

    Seznami in evidence | Upravna enota Ptuj
  • Vplačilni račun in sklici za nakazilo taks in dajatev

    Seznami in evidence | Upravna enota Ptuj