Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za evidence tujcev, Upravne enote Ljubljana opravljamo naslednje naloge:

 

 • sprejemanje vlog za izdajo dovoljenj za prvo prebivanje, za podaljšanje dovoljenj, za izdajo nadaljnjih dovoljenj tujcem v Republiki Sloveniji,
 • sprejemanje vlog za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje tujcev,
 • sprejemanje vlog za izdajo potnih listov za tujce,
 • sprejemanje vloge za izdajo ali podaljšanje potrdila o prijavi prebivanja,
 • sprejemanje dopolnitev vlog,
 • pomoč pri izpolnjevanju vlog,
 • zajem biometrije,
 • prodaja taks in tiskovin,
 • vročanje dovoljenj in potrdil o prijavi prebivanja,
 • prijava začasnega ali stalnega prebivališča za tujce,
 • sprejemanje vlog za zamenjavo dovoljenja,
 • vnos dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov,
 • vodenje in odločanje o postopkih za zamenjavo dovoljenj,
 • uvedba postopkov po uradni dolžnosti o razveljavitvi dovoljenj za prebivanje,
 • uvedba postopkov po uradni dolžnosti tujcem rojenim v Republiki Sloveniji,
 • izdaja potrdil iz uradnih evidenc, tudi na področju integracije tujcev,
 • vodenje in odločanje o pravici do prejema potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika,
 • vodenje in odločanje o pravici do prejema potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni,
 • podaljšanje in izdaja novih izkaznic za osebe z začasno zaščito,
 • posredovanje podatkov drugim organom po uradni dolžnosti,
 • nudenje pravne pomoči drugim organom po uradni dolžnosti,
 • razveljavljanje izkaznic po uradni dolžnosti,
 • pomoč strankam in posredovanje splošnih informacij strankam,
 • druge naloge v skladu z določili predpisov.