Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu opravljamo naslednje storitve za državljane:

 • izdajanje osebnih izkaznic,
 • izdajanje potnih listov,
 • izdajanje vozniških dovoljenj,
 • vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov,
 • prijava rojstva,
 • priznanje očetovstva,
 • sestava smrtovnice,
 • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
 • prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma začasnega prebivališča,
 • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
 • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
 • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter potrjevanje podpor volivca.
 • registracija motornih in priklopnih vozil,
 • odjava motornega in priklopnega vozila iz prometa,