Skoči do osrednje vsebine

Predsednik republike

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Voljen je na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za pet let, največ dvakrat zaporedoma.

Čeprav funkcija predsednika republike sodi v okvir izvršilne oblasti, je pretežno reprezentativna in pobudna. V tej vlogi razpisuje volitve v državni zbor, razglaša zakone, imenuje nekatere državne funkcionarje, postavlja in odpokliče veleposlanike in poslanike Republike Slovenije ter sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, izdaja listine o ratifikaciji, odloča o pomilostitvah, podeljuje odlikovanja in častne naslove ter opravlja druge zadeve.

V razmerah, ko je moteno ali celo onemogočeno normalno delovanje ustavnega in političnega sistema ter posamezni državni organi ne morejo delovati, ima izredne pristojnosti, saj odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepov in njihovi odpravi ter uporabi obrambnih sil, izdaja pa tudi uredbe z zakonsko močjo, ki se nanašajo na obrambo države ter suspenz človekovih pravic in temeljnih svoboščin.