Skoči do osrednje vsebine

Predsednik republike

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Izvoljen je na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za pet let, največ dvakrat zaporedoma.

Čeprav spada funkcija predsednika republike v okvir izvršilne oblasti, je pretežno reprezentativna in pobudna. V tej vlogi predsednik razpisuje volitve v državni zbor, razglaša zakone, imenuje nekatere državne funkcionarje, postavlja in odpokliče veleposlanike in poslanike Republike Slovenije ter sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, izdaja listine o ratifikaciji, odloča o pomilostitvah, podeljuje odlikovanja in častne naslove ter opravlja druge zadeve.

V razmerah, kadar je normalno delovanje ustavnega in političnega sistema moteno ali celo onemogočeno ter posamezni državni organi ne morejo delovati, ima izredne pristojnosti, saj odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepov in njihovi odpravi ter uporabi obrambnih sil, izdaja pa tudi uredbe z zakonsko močjo, ki se nanašajo na obrambo države ter začasno odpravo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.