Skoči do osrednje vsebine

Urad je nacionalni koordinacijski organ za izvajanje evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost v Sloveniji.

Usklajuje in spremlja izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za koriščenje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Preverja in potrjuje doseganje mejnikov in ciljev NOO ter o tem poroča vladi in Evropski komisiji.

Urad upravlja s finančnimi sredstvi v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Urad je bil ustanovljen 4. 6. 2021 kot neodvisen ter organizacijsko in funkcionalno ločen organ v sestavi Ministrstva za finance. Z delovanjem je začel 1. 8. 2021.

Vodstvo

Notranje organizacijske enote